Vol 15, No 1 (2020)

Februari

Table of Contents

Artikel Original Riset

Zulhaq Dahri Siqhny, Mita Nurul Azkia, Bambang Kunarto            
             
DOI : 10.26623/jtphp.v15i1.1888 | Abstract views: 1856 times
             
             
PDF        
1-10
Lulu’ Nafisah            
             
DOI : 10.26623/jtphp.v15i1.2289 | Abstract views: 529 times
             
             
PDF        
11-16
Lisan Mella Rujiyanti, Bambang Kunarto, Ery Pratiwi            
             
DOI : 10.26623/jtphp.v15i1.2290 | Abstract views: 932 times
             
             
PDF        
17-27
Sutiko Sutiko, Adi Sampurno, Antonia Nani Cahyanti, Dewi Larasari            
             
DOI : 10.26623/jtphp.v15i1.2324 | Abstract views: 504 times
             
             
PDF        
28-33
Cindy Nafa Ferantika, Sri Haryati, Dewi Larasati            
             
DOI : 10.26623/jtphp.v15i1.2325 | Abstract views: 639 times
             
             
34-39
Nadia Anggi Marantika, Sri Haryati, Sudjatinah Sudjatinah            
             
DOI : 10.26623/jtphp.v15i1.2326 | Abstract views: 1623 times
             
             
PDF        
40-46